under the direction of Oguchi Daihachi Ensemble O-Suwa-Daiko

Discography
Japan: O-Suwa-Daiko Drums UNES-08030-CCD
31/12/2014